Torgny Hasås – leder
Tittel: Journalist
Mobil: 918 79 767
Epost: torgny.hasaas@lomedia.no

Marianne Billing– nestleder
Tittel: Informasjonsrådgiver
Mobil: 990 26 816
E-post: marianne.billing@fagforbundet.no

Kjell Næss – kasserer
Tittel: Forbundssekretær
Mobil: 909 25 001
Epost: kjell.ness@njf.no

Trine K. Holden – sekretær
Tittel: Informasjonssekretær
Mobil: 924 27 670
Epost: trine.holden@lo.no