Foreningen for journalistikk og kommunikasjon i LO (Loff) er en interesseorganisasjon for alle ansatte med tilknytning til informasjonsfaglige og redaksjonelle produkter.

I formålsparagrafen står det at Loff skal fremme fagbevegelsens verdigrunnlag og øke forståelsen for fagbladenes rolle og behovet for en omfattende og bevisst informasjonsvirksomhet.

Loff skal jobbe for å at fagbladene har en formålsparagraf forankret hos utgiver, og arbeide for at bladene redigeres etter Redaktørplakaten.

Loff forhandler ikke om lønns- og arbeidsvilkår, men har et samarbeid både med NJ og DNFF (Den norske fagpresseforening)

Hvem kan bli medlem?

Foreningen er åpen for redaktører, redaksjonssekretærer, journalister, fotografer, typografer, layout medarbeidere, ansatte i informasjonsavdelinger og ansatte i elektronisk informasjons- og nyhetsformidling.

Loff har 132 medlemmer pr mars 2014.

Hva gjør Loff?

  • Frokostmøter (tema; sosiale medier, lesebrett, fargestyring, web to print)
  • Seminarer (photoshop, effektiv nettskriving)
  • Sommermøte
  • Julemøte faglig innledning + middag
  • Årsmøte med middag og utdeling av priser; jounalist +
  • Studieturer
  • Internasjonalt solidaritetsarbeid (for tiden et treårig prosjekt i Kroatia
  • Stipend
  • Loffs stipendordning skal gi medlemmene mulighet til faglig utvikling, enten på individuell basis eller som deltaker på studieturer. Det dekker makismalt 50 prosent av kostnadene, inkludert reiseutgifter. Diett og lønn dekkes ikke. Søknadsfrist er 1. mai.

Styret

Består av 8 styremedlemmer som skal speile alle yrkesgruppene som er. representert i Loff.

Økonomi

Den viktigste inntektskilden er annonseavtalen gjennom LO-Favør. Avtalen administreres av Loff-styret.

Litt historie

Loff ble stiftet i 1983. Det var i mange år en redaktørforening for å gi redaktørene som satt alene i hver sine forbund en faglig møteplass. Redaksjonelle- og informasjonsmedarbeidere fikk delta i arrangementer i Loffs regi. Etter hvert er foreningen utvidet til at journalister, informasjonsmedarbeidere (1989), typografer og lay-out medarbeidere (1999) kan opptas som medlemmer.

Noe av utgangspunktet for å starte Loff var for å få tilgang til Kopinor-midler, uten at det lykkes. Det er fortsatt (DNFF) Den norske fagpresseforening som forvalter Kopinor-midlene. Mange fagblad er individuelt medlem i DNFF, redaksjonelle medarbeidere i disse bladene kan søke om stipend også i DNFF.

De norske LO bladene ønsket også å starte en forening tilsvarende de svenske og danske, for å styrke det nordiske samarbeidet. Loff har fortsatt å styrke sin posisjon, mens de andre nordiske ble oppløst da de meldte seg inn i sine nasjonale fagpresseforbund.

Loff har vært pådriver i mange saker opp gjennom årene: opprette kontakt med DNFF, praksisplasser for journaliststudenter, tariffavtaler med NJ, fri-flyt avtaler mellom Loff-redaksjonene, tilgang til presentrasjonene av statsbudsjettet, åpne LOs representantskapsmøte for hele pressen for å nevne noen.