LOFF startet i 2009 et treårig samarbeidsprosjekt med UATUC (LO i Kroatia). Hensikten med samarbeidet var å bistå UATUC med å gi innspill til modernisering av fagbladene, utvikle kommunikasjonsstrategi, etablere et samarbeid mellom fagbladmiljøene i Kroatisk fagbevegelse og å generelt dele erfaringer om fagblader og kommunikasjon i fagbevegelsen. I tillegg bistår LOFF UATUC med innkjøp av en del utstyr.

Det ble gjennomført flere seminarer hvor deltakerne fra Norge var Jens Schei Hansen, LO, Kristian Brustad, Aktuell, og Tore Ryssdalsnes, LO Media,  Svein-Yngve Madssen, LO Aktuelt, Mia Paulsen, Fontene, og Christine Meling Christensen, Industri Energi.

Innholdet på seminarene ble bestemt i samarbeid med UATUC med norske innledere og diverse gruppearbeid og plenumsdiskusjoner.

Kroatene var svært fornøyd med program og kvalitet. Et konkret resultat er at de på bakgrunn av disse har utviklet en kommunikasjonsstrategi for UATUC.

Prosjektet er avsluttet og ble finansiert av UD og LOFFs egne midler.

LOFF engasjerte seg deretter i et nytt solidaritetsprosjekt med fagbevegelsen på Vest-Balkan gjennom LOs Internasjonale avdeling. Målet med prosjektet var å støtte fagbevegelsen i arbeidet for et et rettferdig skattesystem, mot svart arbeid og korrupsjon. LOFF var ansvarlig for å bidra til å utvikle en informasjonsstrategi for fagbevegelsen. Prosjektet som ble finansiert av UD, LO og LOFFs egne midler, ble avsluttet i desember 2015.