• LOFF skal fremme fagbevegelsens verdigrunnlag og øke forståelsen for fagbladenes rolle og behovet for bevisst informasjonsvirksomhet.
  • LOFF skal jobbe for at fagbladene har en formålsparagraf forankret hos utgiver, og arbeide for at bladene redigeres etter
    Redaktørplakaten.
  • LOFF forhandler ikke om lønns- og arbeidsvilkår, men har et samarbeid både med NJ og Fagpressen.