§ 1

LOFF-prisens formål er å stimulere interessen for og heve kvaliteten på publikasjoner tilknyttet LO og LOs medlemsforbund, og informasjonsarbeidet i LO og LOs medlemsforbund.

§ 2

Priser kan deles ut til klassevinnere i følgende klasser:
Foto og video, beste reportasje, beste nyhetssak, grafisk design, kommunikasjon og WOW-prisen.

Juryen kan også gi hederlig omtale for gode arbeider som ikke er klassevinnere.

Det beste arbeidet vinner LOFF-prisen.

§ 3

Prisene består av et diplom og deles ut hvert år i forbindelse med LOFFs årsmøte.

§ 4

Arbeidene må være publisert i løpet av foregående år.

§ 5

Juryen skal i sin vurdering legge særlig vekt på faktorer som idé, kreativitet, språk, teknikk, visuell presentasjon og hvilken betydning bidraget har hatt i samfunnsdebatten.

§ 6

Ved innsending av forslag til prisen skal det leveres en kort beskrivelse av hvor og når, eventuelt med en peker til nettsiden, bidraget har vært publisert. Fotografier skal ha billedtekst.

§ 7
Styret i LOFF utpeker juryen.

Styret i LOFF utpeker juryen.

Juryen skal bestå av fem uavhengige medlemmer og én representant fra LOFF-styret. Det forutsettes at jurymedlemmene har fagkunnskap innenfor de klassene som skal vurderes.

LOFF-styrets representant fungerer som jurysekretær og har bare stemmerett ved stemmelikhet.

§ 8

Disse statuttene er vedtatt på styremøte 18. januar 2024, etter fullmakt fra årsmøte.

Statuttene trer i kraft umiddelbart.