Anne Siri Renå – leder
Tittel: Journalist
Mobil: 916 37 302
Epost: anne.siri.rena@lomedia.no

Erlend Angelo – nestleder
Tittel: Redaksjonssekretær
Mobil: 415 00 324
E-post: erlend@lomedia.no

Tove Lise Granli – kasserer
Tittel: Informasjonsansvarlig
Mobil: 918 59 230
Epost: tove.lise.granli@ntl.no

Trine K. Holden – sekretær
Tittel: Informasjonssekretær
Mobil: 924 27 670
Epost: trine.holden@lo.no