Priser kan deles ut til klassevinnere i følgende klasser:

  • Beste reportasje
  • Beste nyhetssak
  • Grafisk design
  • Kommunikasjon
Se https://loffere.no/loff-prisen-kategorier/ for kommentarer om kategoriene.

 

Det beste arbeidet vinner Loff-prisen. De andre utropes til klassevinnere hvis arbeidene holder tilstrekkelig kvalitet.

WOW-prisen kan gis hvis et av de innsendte bidragene får leseren til å sperre øynene opp, eller er et bidrag til ettertanke. Det sendes ikke egne bidrag til denne prisen, men vinneren plukkes blant alle innsendte bidrag.

Juryen er satt sammen av eksterne fagfolk.