Priser kan deles ut til klassevinnere i følgende klasser:

  • Foto
  • Journalistikk
  • Grafisk design
  • Multimedia
  • Informasjon

Det beste arbeidet vinner LOFF-prisen. De andre utropes til klassevinnere hvis arbeidene holder tilstrekkelig kvalitet.

Juryen er satt sammen av eksterne fagfolk.