Alle LOFF-medlemmer er velkommen til årsmøte
Dato: Torsdag 15. mars kl 1500
Sted: LO Media, møterom 1 10. etg, Storgt 33
Møtet avsluttes med middag kl 17.00 på Engebret Café.

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling
2. Konstituering
3. Styrets årsberetning
4. Regnskap
5. Innkomne forslag
6. Valg

Dagsorden, årsberetning, regnskap og forslag blir sendt ut en uke før årsmøtet.
Alle medlemmer kan delta på årsmøtet med stemme-, tale- og forslagsrett.
Vi håper at så mange som mulig av LOFFs medlemmer har anledning til å delta. Påmelding på
e-post: trine.holden@lo.no innen 8. mars.