• Hvordan er saksgangen på Stortinget?
  • Hvordan blir et budsjettforslag eller et lovforslag ført fram til vedtak i salen?
  • Hva er en høring, og hva kommer ut av høringen?
  • Hvordan kan jeg følge de ulike sakene fra de blir fremmet til vedtaket foreligger?
  • Når blir det høring om den lovsaken, og hvordan kan jeg følge den? … og hva sa egentlig statsråden?

Journalister og informasjonsmedarbeidere i LOFF har sikkert mange ganger stilt seg slike spørsmål – for deretter å gripe til telefonen. Det er greit å kjenne til hvordan Stortinget arbeider, og ikke minst hvordan du best kan følge arbeidet. Dette seminaret har som mål å gjøre deltakerne bedre kjent med arbeidsmåten og tar sikte på å gjøre deltakerne mer selvhjulpne til å finne fram på Stortingets nettsider.

Vi får også mulighet til å bli bedre kjent med selve stortingsbygningen. Etter seminaret blir det derfor anledning til å være med på en guidet omvisning i stortingsbygningen. Her kan vi bli bedre kjent med byggets historie, men også få se og lære litt om noe av den flotte kunsten som finnes i stortingsbygget.

INVITASJON OG PROGRAM
TID: Fredag 18. januar, kl. 11.00–14.00 (15.00)
STED: Stortinget

Meld deg på innen mandag 14. januar til trine@lo.no

PROGRAM
11.00 Velkommen ved Marianne Andreassen
11.10 Slik styres Stortinget – presentasjon av forretningsorden ved repr. fra presidentskapet
11.30 Sakene i Stortinget – sakstyper, saksgang, begreper ved Svein Egil Utsigt Karlsen
12.00 Lunsj
12.30 Følg saken på stortinget.no – Budsjettets gang ved Arve Skuland
– Innstillinger, høringer, stortingsreferat, Dok 8-forslag ved Lars Barstad og Nina Tandberg
13.10 Pause
13.20 Kommunikasjonsmål og kommunikasjonsvirksomhet ved Siv Nordrum, komm. sjef
13.30 Stortinget i sosiale medier ved Jorunn Nilsen, seksjonssjef Presse og samfunnskontakt
13.30 TV-bilder fra Stortinget – Praktisk og teknisk informasjon ved Bjørn Holta
14.00 Omvisning i Stortinget
15.00 Slutt