Merk deg datoene og gled deg til: Sommermøte 23. august på Hukodden og studietur til Malmø uke 39. Mer informasjon kommer etter ferien.