Denne påskehilsen ble sendt til LOFFs medlemmer 8. april. Kjære LOFFere. Dere har ikke hørt fra LOFF-styret siden vi utsatte årsmøtet, men det er kanskje ikke det største savnet i disse tider.

Det er mulig å gjennomføre årsmøtet som et digitalt møte, men styret har bestemt at det ikke er så hast. Noe av det som er fint med LOFF-årsmøtene er helheten; først årsmøte, så et faglig program og så til slutt fest med utdeling av LOFF-prisen. Vi håper at årsmøtet skal la seg gjennomføre i den formen til høsten. LOFF-juryen har i alle fall avsluttet sitt arbeid, og de har bestemt seg for hvem som har vunnet.

Regjeringens bestemmelser for å hindre spredning av viruset gjør at det er uaktuelt for oss å gjennomføre noen tradisjonelle LOFF-møter, enten det er faglig oppdatering eller sosiale sammenkomster. Regjeringen har bestemt at: «Forbudet for kultur- og idrettsarrangementer og andre arrangementer som ikke kan ivareta kravet om 2 meters avstand, vil gjelde frem til 15. juni.»

Det er kanskje noen som vil protestere på at det LOFF tilbyr er kultur, men vi forholder oss til at forbudet gjelder til 15. juni. Hva som skjer til høsten kommer vi tilbake til.

Slik det ser ut nå, kommer det til å bli vanskelig å gjennomføre en studietur i år. I tillegg har flere av de som har søkt og fått stipend, fått penger til prosjekter som ikke lar seg gjennomføre.

På mange måter blir LOFF lagt på is framover. Det innebærer at vi har få utgifter, og etter alt å dømme kommer vi til å gå med overskudd også i 2020. Styret hadde utarbeidet et budsjett for 2020, men det ser ut til at flere av de store utgiftspostene kommer til å falle bort.

Det betyr at vi har mulighet til å støtte prosjekter som gjør oss som fellesskap, bedre rustet når korona-epidemien er over. En forutsetning er at prosjektet støtter opp om vår formålsparagraf, men den er ganske vid: «LOFF skal fremme fagbevegelsens verdigrunnlag og øke forståelsen for fagbladenes rolle og behovet for bevisst informasjonsvirksomhet.»

Send beskjed til trine.holden@lo.no eller torgny@lomedia.no hvis du har noen idéer.

Med dette ønsker vi alle LOFFere en riktig god påske, og at det blir mulig å kose seg hjemme selv om en har hatt hjemmekontor de siste ukene.

 

Med hilsen

LOFF-styret