Tid: 14.00–15.30
Sted: LO Media, Storgata 33, 10. etg, store møterom

Rosastreiken er avsluttet med tariffavtale i havn. En viktig seier for fagbevegelsen. Dette LOFF-arrangementet er rettet spesielt mot ansatte som jobber med informasjon i LO og forbundene. Vi snakker med informasjonsansatte i to forbund som nylig har vært i konflikt om hvordan de jobbet med streiken. Hvilke utfordringer møter man som informasjonsarbeider i et fagforbund når streiken rammer? Krever streiker i 2019 nye metoder for å vinne fram med budskapet? Og hva er deres viktigste tips og erfaringer å dele med andre informasjonsfolk i LO og forbundene?
Maya Vedeld, kommunikasjonsrådgiver Fellesforbundet – Foodora
Robert Kippe, kommunikasjonssjef EL og IT Forbundet – Traftec
Møteleder: Ove Magnus Halkjær

Påmelding innen tirsdag 18. november til trine@lo.no