Kjære LOFFere
Som meldt i e-post 8. juni blir det utsatte årsmøtet i LOFF avholdt torsdag 3. september. På grunn av økt smitte har styret bestemt å avlyse middagen på Engebret café, dessverre.
Årsmøte blir dermed gjennomført digitalt. Vinnerne av LOFF-prisen kommer til å bli bekjentgjort etter årsmøte.

De som vil delta må melde seg på og så får de tilsendt en lenke i forkant av møtet.

Dagsorden:
1. Årsberetning
2. Regnskap
3. Innkomne forslag
4. Valg:
a) Styret
Styret skal bestå av minimum sju styremedlemmer, hvorav leder, nestleder og kasserer velges ved særskilte valg. Sammensetningen skal reflektere medlemsmassen.
b) 3 medlemmer til valgkomiteen, inkludert leder