LOFF-prisens formål er å stimulere interessen for og heve kvaliteten på publikasjoner tilknyttet LO og LOs medlemsforbund, og informasjonsarbeidet i LO og LOs medlemsforbund. Priser kan deles ut til klassevinnere i følgende klasser: Foto, journalistikk, grafisk design, multimedia og informasjon. Det beste arbeidet vinner LOFF-prisen. LOFF-prisen 2015 gikk til Yngvil Mortensen i Frifagbevegelse.

 

LOFF-prisvinneren 2015

Foto: Martin Guttormsen Slørdal

Årets jury:
Svein Erik Hole, multimedia
Anne Stine Johnsbråten, foto
Stein Aabø, tekst
Stig Norderhaug, grafisk
Kristin Henriksen, info
Solfrid Rød, sekretær for juryen

Les mer om LOFF-prisvinnerne på frifagbevegelse.no.