Den gjeveste prisen, årets LOFF-pris, fikk FriFagbevegelses Yngvil Mortensen for reportasjen om 21 år gamle Dan Eliassen som tok sitt eget liv i fengsel i 2013. – Artikkelen skårer høyt på de aller fleste vurderingsfaktorene for utdeling av LOFF-prisen: Idé, kreativitet, språk og hvilken betydning bidraget har hatt i samfunnsdebatten. Etter at artikkelen ble publisert i FriFagbevegelse våren 2015 har den fått bred omtale, så vel i fagpresse, som i lokale medier og riksmedier. Juryen mener Yngvil Mortensens artikkel er enestående og inspirerende, sa juryen i sin begrunelse.

LOFF-prisvinneren 2015

Foto: Martin Guttormsen Slørdal

Årets jury
Svein Erik Hole, multimedia
Anne Stine Johnsbråten, foto
Stein Aabø, tekst
Stig Norderhaug, grafisk
Kristin Henriksen, info
Solfrid Rød, sekretær for juryen

Les mer om utdelingen av LOFF-prisen 2015 på Frifagbevegelse.no.