LOFF-prisen – kommentarer til klasseinndelingen 

Prisene er i prinsippet plattformnøytrale.

Foto og video
Dette er en pris for visuell kommunikasjon med foto og video. Manipulerte bilder og video eller bilder og video produsert med kunstig intelligens, er ikke tillatt.

Beste reportasje
Prisen går til et journalistisk arbeid av høy kvalitet. Arbeidet kan være et enkeltstående arbeid eller en serie, i ulike formater og sjangre enten de er på trykk, på nettet eller som podkast

Beste nyhetssak
Denne prisen er til et journalistisk arbeid som griper en aktuell problemstilling på en spesielt god måte, får leseren engasjert og eventuelt har en samfunnsmessig eller politisk funksjon.

Grafisk design
Prisen for grafisk design er plattformnøytral og gjelder derfor design produsert både for papir og/eller nett.

Kommunikasjon
Kommunikasjonsarbeidet i fagbevegelsen favner vidt. Denne prisen kan gis både til store kampanjer og til smarte grep som får fram fagbevegelsens verdier og politikk.


WOW-prisen
Denne prisen kan gis hvis et av de innsendte bidragene får leseren til å sperre øynene opp, eller er et bidrag til ettertanke. Det sendes ikke egne bidrag til denne prisen, men vinneren plukkes blant alle innsendte bidrag.

LOFF-prisen
Det beste arbeidet vinner LOFF-prisen.