Frist for å søke LOFF-stipend for 2018 er 7. mai. Et stipend fra LOFF kan hjelpe deg med å finansiere prosjekter som ellers ville blitt liggende i skrivebordsskuffen. LOFF-stipendet skal gi medlemmer mulighet til faglig utvikling, enten på individuell basis eller som deltaker på studieturer.

Søknad i henhold til statuttene sendes trine.holden@lo.no

Statutter for Loff-Stipend-2018