Fagbladet vant tre priser, inkludert den aller gjeveste. Vinneren av journalistikk-klassen og årets LOFF-pris er Bjørn A. Grimstad for saken «Stadig flere rådmenn får millionlønn». I tillegg fikk hele redaksjonen hederlig omtale. LOFF gratulerer alle vinnerne!

Bjørn A. Grimstad ble vinneren av journalistikk-klassen og årets LOFF-pris for saken «Stadig flere rådmenn får millionlønn». (Foto: Øystein Windstad, Fagbladet)

Hvert år deler LOFF ut priser til fagbladene i kategoriene journalistikk, foto, grafisk design, multimedia og informasjon. Juryen viste til statuttene i LOFF i sin begrunnelse: Der heter det at juryen skal legge særlig vekt på faktorer som idé, kreativitet, språk, teknikk og hvilken betydning bidraget har hatt i samfunnsdebatten.

Juryen mener vinneren av årets LOFF-pris for «Stadig flere rådmenn får millionlønn» har spilt på alle disse strengene.

Videre sier juryen: «Det er en veldig god ide, som ingen har gjort før. Han har begjært innsyn og gravd i ulike registre for å få fram viktige tall. Artikkelen bidrar til samfunnsdebatten om økende ulikheter og hvordan lederlønningene drar fra. Han belyser problematikken med interessante intervjuer. Han kombinerer tekst med interaktiv statistikk. Og ikke minst, og det var dette som gjorde juryen mest begeistret, arbeidet hans kan brukes videre. Her ligger mat til mer stoff både for hans egen publikasjon og for journalister i lokalaviser og andre medier.»

Hederlig omtale til Fontene

I klassen for journalistikk gir juryen hederlig omtale til en artikkel som handler om de mest utsatte blant oss: Barn som må leve i skjul, med samfunnets strengeste grad av beskyttelse. Anne Myklebust Odland fra Fontene har skrevet den viktige saken om barn vi nesten aldri hører om «Kripos er bekymret for sikkerheten til 300 barn». Artikkelen handler om hvor sikre barna faktisk er, om barnevernet og politiets ulike vurderinger og om hvordan samarbeidet slett ikke går på skinner. Saken er godt skrevet og sjonglerer kilder fra mange instanser, hvorav flere er anonyme av hensyn til barna. Den viktigste stemmen, barnets, er også med.

Fotopris til Fontene for Drag Syndrom!

LOFF-prisen for beste foto gikk til Eirik Dahl Wiggen i Fontene for «Drag Syndrom!»

Juryen mener reportasjen bæres av nærmest filmatiske portretter og at fotografen ikke har vært redd for å gå tett på og prioritere hva som er viktig i bildefortellingen, og sier i sin begrunnelse: «Vi får møte noen helt spesielle mennesker i en helt høyst uvanlig setting – og det er nært, og det er fint! Veldig fint!»

Eirik Dahl Wiggen i Fontene fikk fotopris for Drag Syndrom! (Foto: Øystein Windstad)

Unik mulighet for fagblader

LOFF-juryen mener fagbladene i LO har en helt unik mulighet til å dokumentere og formidle hva som rører seg i norsk arbeidsliv, på en helt annen måte enn dagspressen prioriterer i dag: «Juryen ser gjerne at denne muligheten utnyttes bedre i form av gode reportasjebilder, mer tilstedeværelse, og uvanlige vinklinger. Hverdagene i mye av norsk arbeidsliv kan virke både ordinære og lite fotogene ved første øyekast, men hverdagene som flyr forbi er jo selve livet. Her ligger det store bildemuligheter som har verdi også for ettertiden.»

Hederlig omtale til brannkvinner i Frifagbevegelse

Juryen ønsker også å gi fotojournalist Sissel M. Rasmussen i FriFagbevegelse hederlig omtale for «Kvinner i Kautokeino har realisert mange smågutters drøm: De er brannmenn», fordi vi får et nydelig innblikk i et litt annerledes arbeidsliv langt, langt vekk fra hovedstaden. Vi får møte flere brannkvinner både på brannstasjonen og på flere av de andre deltidsarbeidsplassene.

Foto: Sissel M. Rasmussen fra LO-Aktuelt og FriFagbevegelse

Informasjonspris til Eurologgen

Leder av LOs Brussel-kontor, Knut Arne Sanden, fikk en populær og velfortjent pris for nyhetsbrevet Eurologgen.

Her er juryens begrunnelse: «74 ganger i 2018 sendte LOs Brussel-kontor ut nyhetsbrevet Eurologgen. 308 saker ble omtalt og gir leserne et godt innblikk i europeisk politikk med fagforeningsvinkel. Eurologgen er skrevet med en god penn som gjør selv de vanskeligste sakene interessante. Titlene sprudler av humor som for eksempel:

  • «Adjø og ingen Auf Wiedersehen eller Au revoir»
  • «The battle of brexit part II»
  • «CEU: Polen blunket først»
  • «Streik eller ikke streik?»
  • «Macron «Bonaparte» besøker Belgia».

De fleste sakene er skrevet av Knut Arne Sanden. Han har gitt ut nyhetsbrevet siden 2005. Mange av sakene er også store medieoppslag i Norge, eller burde i alle fall vært det, men flere av sakene ville man ikke hørt om hadde det ikke vært for nyhetsbrevet.»

Knut Arne Sanden fikk informasjonspris for Eurologgen. Eurologgen er skrevet med en god penn som gjør selv de vanskeligste sakene interessante, mener juryen.  (Foto: Øystein Windstad , Fagbladet)

Vant pris for grafisk design

Utviklingsredaktør Vidar Eriksen i Fagbladet vant pris i grafisk design. Juryen mente Fagbladets forside om språktrøbbel i eldreomsorgen er et stykke journalistikk i seg selv, og sa at: «Årets beste bidrag i klassen for grafisk design er en forside med et enkelt og elegant formspråk og lekre detaljer. Og nettopp fordi virkemiddelbruken er avdempet, blir resultatet så bra. Selv om det kan være trøbbel med språket i eldreomsorgen, er ikke budskapet forsiden formidler, mulig å misforstå.»

Saken fortsetter under bildet.

Fikk både pris og hederlig omtale i multimedia

Fagbladet vant også i klassen multimedia. Den gikk til Vidar Eriksen, Hanna Skotheim og Marie von Krogh for Turnusfamilien.

Reportasjen om Lene og Morten Andre som begge jobber turnus og har tre små aktive barn sammen, og hvordan de takler den hektiske hverdagen fikk skryt for bruken av digitale virkemidler.

Juryen sier i begrunnelsen at: «Redaksjonen har fått til løsninger på nett og på mobilen som virkelig bidrar til å vise fram gullet i råvarene man har hentet inn gjennom den journalistiske prosessen. Gode bilder får skinne og spiller veldig godt på lag med en rekke elementer som både forteller den lille historien og det store bildet. Med digitale grep henger det hele godt sammen, og allerede fra første bilde i den digitale presentasjonen har man valgt å satse på noe litt annerledes som fanger publikums oppmerksomhet.»

Hanna Skotheim (på bildet) og Marie von Krogh og Vidar Eriksen vant multimediaprisen for artikkelen om den travle turnusfamilien. (Foto: Øystein Windstad, Fagbladet)

Hederlig omtale til hele Fagbladet-redaksjonen

Og som om ikke det var nok fikk hele Fagbladet-redaksjonen hederlig omtale i multimedia-klassen for saken «24 timer – 32 ansatte – 1 kommune», reportasjeserien om de ansatte i Kristiansund kommune.

Juryen mener: «Prosjektet som får hederlig omtale utpeker seg ved å tørre å fortelle en historie bredt både i virkemidler og i journalistisk bredde. Redaksjonen har brukt kompetanse på tvers, og har skaffet seg et bredt kildegrunnlag. Resultatet er en kul reportasjepakke som også bruker nettets virkemidler til å si det hele sammen. Gjennom 32 små reportasjer får publikum møte alt fra IT-sjefen til helsefagarbeideren på nattevakt.»

I juryen satt:

  • Journalistikk: Nina Kristiansen, redaktør i forskning.no
  • Foto: Jo Straube, fotograf med lang erfaring fra bl.a. DN Magasinet
  • Grafisk design, Audun Solberg, direktør for avissalg i VG
  • Multimedia, Øyvind Bye Skille, gravejournalist og datajournalist i NRK Beta
  • Informasjon: Kristin Henriksen, kommunikasjonsrådgiver i Norsk Sykepleierforbund