Juryen for Loff-prisen 2022 uttaler: «Det er en imponerende samling med bidrag vi har fått til vurdering. Det er journalistikk, fortellerteknikk og informasjonskampanjer som vitner om en stor bredde og et høyt faglig nivå. Til den som mot formodning måtte hevde at fagpressen preges av servilitet og ukritisk journalistikk, er det bare å si: Det stemmer åpenbart ikke.»

Vinnere:

Loff-prisen 2022 : LO-Aktuelt for artikkelserien om natur og arbeidsplasser

Juryens begrunnelse:

Et journalistisk ideal er å stå på de svakes side. Men hva om de svake ikke har noen egen stemme. Hva når de svakes interesser står i konflikt med viktige interesser for fagbevegelsen? Og hva når de svakes interesser står i konflikt med noe av det helligste vi har her i landet?

I en artikkelserie om naturmangfold setter årets prisvinnere søkelys på skvisen mellom å ta vare på naturen og det å opprettholde og styrke bygdeøkonomien. Er usynlige insekter, dyr vi kun ser spor av og trær som vi har så mye av, viktigere enn arbeidsplasser og næringsinteresser? Og skal ikke nordmenn få hytta si? Skal ikke hytta ligge midt i den vakre naturen vi er så stolte av og vil ta vare på, men samtidig gir arbeid og vekst?

I en serie artikler blir interessehensynene satt opp mot hverandre. Som leser holder du med den som sist blir intervjuet, helt til du leser neste intervju.
Artiklene engasjerer. De er svært godt skrevet og glimrende strukturert. Og ikke minst handler de om noe veldig, veldig viktig.

Journalistikk : Journalist Øystein Helmikstøl og redaktør Knut Viggen i Nettverk for artikkelserien og gravingen på Fibertec og lønnstyveri

 

Foto: Tormod Ytrehus og Magasinet for fagorganiserte for “Han skal dødse til han døyr”

Juryens begrunnelse:

Blant mange av årets gode bidrag i fotoklassen, var det særlig ett som imponerte juryen. Selv om et ekte døds må utføres fra minimum 10 meter for å kvalifisere, slipper er dette dødsebildet fra 5-meteren gjennom hos juryen. Dette er et bilde man kan se på igjen og igjen. Vanndråpene som funker som en stjernehimmel og den lille gutten i bakgrunnen som ser på gjør bildet komplett.

Grafisk design: Katrine Nordbø og Magasinet for fagorganiserte for Dysleksi

Juryens begrunnelse:

For dem som sliter med lese- og skrivevansker, kan selv enkle oppgaver som denne bli vanskelig. Magasinet for fagorganiserte setter fortjenestefullt temaet på dagsorden og forteller hvilke utfordringer det gir i arbeidslivet. Men aller mest slående er hvor elegant det visuelle grepet på forsiden formidler journalistikken – og blir en helt integrert del av den.

Multimedia : Vidar Eriksen og Per Flakstad i Fagbladet for «Arbeiderbevegelsens historie på null komma svisj»

Juryens begrunnelse:

Klassevinneren i mulitmedia-klassen skilte seg helt klart ut. Det er et usedvanlig godt gjennomarbeidet prosjekt med store mengder detaljer.

Presentasjonen er både morsom og lærerik – og moderne slik at den fungerer vel så godt på mobil som på datamaskinen.
Gjennom tegninger, animasjoner og godt bearbeidede tekster formidles nesten 200 år særdeles godt.

Publikum kan bla seg gjennom periode for periode i arbeiderbevegelsens historie.
Deretter kan man gjerne ta quizen for å se om man fikk inn noe kunnskap i skallen.

Informasjon: Fagforbundets informasjonsavdeling for tariffkampanjen «Hele laget skal ha et godt lønnsoppgjør»

Fagforbundets kampanje «hele laget skal ha et godt lønnsoppgjør» er en helhetlig og gjennomarbeidet kampanje.

Budskapet er tydelig med ulike uttak, vinklinger og flater, forsterket av et gjenkjennbart visuelt element i den røde trøya.

Kampanjen har konkrete mål som også evalueres, noe som forsterker profesjonaliteten av en godt planlagt og gjennomført kampanje.