Torsdag 17. mars kl 14.00 inviteres du til LOFFs årsmøte i lokalene til Eldorado bokhandel, forelesningssalen 2. etasje. I tillegg til de faste sakene vil Vegard Venli innlede om innsyn i offentlig sektor. Påmelding til trine.holden@lo.no innen 10. mars.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling
2. Konstituering
3. Styrets årsberetning
4. Regnskap
5. Innkomne forslag
6.Valg

Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende innen 25. februar. Sendes trine.holden@lo.no.

Dagsorden, årsberetning, regnskap og forslag blir sendt en uke før årsmøtet. Du finner det også her: LOFFberetning 2015 enkel.

Møtet er åpent for LOFFs medlemmer som har stemme-, tale- og forslagsrett.

Årsmøtet avsluttes med middag kl 17.00 på Engebret Cafe, Bankplassen 1. Egenandel kr 300,-.

På årsmøtemiddagen kåres vinneren av den gjeve og ettertraktede LOFF-prisen 2015.