LOFFs julemøte ble som vanlig gjennomført på en verdig måte, med både faglig innhold, god mat og den tradisjonstro musikkquizzen. Til tross for invitasjonsutsendelse i siste liten, grunnet streiken, møtte det fram et tjuetalls forventningsfulle LOFFere. Julemøtet ble rundet av med dans og morro til toner av moderne populærmusikk.  

Loff julemøte