Vinnerne av Loff-prisen for 2023 ble kunngjort på Loffs årsmøtemiddag på Engebret 19. mars.

Nytt av året var den nye kategorien «WOW-prisen», som deles ut «hvis et av de innsendte bidragene får leseren til å sperre øynene opp, eller er et bidrag til ettertanke.»

Her kan juryen velge blant alle de innsendte bidragene, og flere kandidater var oppe til diskusjon.

 

Nyheter

Klassevinner : Ida Søraunet Wangberg, Fagbladet – » «Ansatte må bo i barnehagen de jobber i»

JURYENS BEGRUNNELSE:

Prisen for beste nyhetssak går til en sak som viser seg som en oppsiktsvekkende nyhet allerede i tittelen. Bak den oppsiktsvekkende nyheten virker det å ligge godt journalistisk arbeid. For det starter med årvåkenhet. En liten detalj plukkes opp. Så har det blitt nøstet og undersøkt. Det som startet som 1 blir til 16. Kilder finnes, både åpne og anonyme. Regler undersøkes. Kritiske spørsmål stilles. Spørsmål til lederen for noe som nesten ligner på et konsern. Man kunne nesten ikke forestilt seg at det fantes dette i slike store strukturer – familiebarnehager.

At journalisten og redaksjonen har jobbet grundig og kritisk med barnehagefeltet over tid har nok vært en styrke for å kunne både oppdage, undersøke, og deretter presentere en så god sak som denne. Vi ser frem til flere avsløringer fra Fagbladet.

Hederlig omtale: Simen Aker Grimsrud, Fontene – «Alene på toppen»

JURYENS BEGRUNNELSE:

Hederlig omtale i klassen for nyheter går til et stykke journalistikk som presenterer en klar og tydelig nyhet om utfordringer i et felt som er viktig for samfunnet – og kanskje ekstra viktig fordi det påvirker sikkerhetsnettet til noen av samfunnets mest sårbare.

Journalisten har tatt tak i en utvikling som er problematisk for at akkurat disse skal få den hjelpen de trenger. Det er funnet frem tall som dokumenterer problemet, en rekke kilder er oppsøkt og saken belyses fra flere sider på en svært god måte. Saken inneholder også konstruktive elementer med råd og tips.

Leserne sitter, etter å ha lest saken, igjen med helt ny innsikt om hvordan norsk barnevern sliter med at mange barnevernledere slutter, hvorfor det skjer og hva de som står i stillingene mener har vært viktig for dem.


Foto

Klassevinner : Brian Cliff Olguin, HK-Nytt – «Fosenaksjonister blokkerte Finansdepartementet»

JURYENS BEGRUNNELSE:

Prisen går til en visuell historie som står støtt på egne ben med minimale tekster. Bildereportasjen viser en av Norges store hendelsesnyheter i året som har gått, og leseren føler umiddelbart at noe står på spill. Fotojournalisten er midt i handlingen når det hele skjer. Han har gått nært og portrettert ansikter som veksler mellom slitenhet, forventning, sinne og desperasjon. Avstandsbilder av nysgjerrige tilskuere, politi og demonstranter som bæres bort setter det hele i viktig kontekst. Nærbildene av lenker og vrengte kofter er godt observerte detaljer. Bildene bærer saken selvstendig og vekker nysgjerrighet og følelser hos den som ser på. Fotografen viser faglig trygghet og stor fotojournalistisk kompetanse, og hvor viktig det er å prioritere tid og ressurser på visuelle muligheter når de plutselig oppstår.

Hederlig omtale : Martin Guttormsen Slørdal, LO-Aktuelt – «Emmas flyvende sirkus»

JURYENS BEGRUNNELSE:

I alle dager, hva er dette? Så overraskende. Så uventet. Et menneske i fritt fall mellom trekronene? Juryen elsker dette bildet med maks stopp-effekt. Det funker på alle måter, komposisjonen er strålende, den fallende sirkusartisten strekker seg ut mellom tilsvarende utstrakte greiner, det er tatt i akkurat riktig øyeblikk og teknikken sitter. Så fint å vise bredden i fagorganiserte medlemmer når de utøver sine svært visuelle yrker. Bildet er en fest. Mer av dette!


Grafisk design

Klassevinner : Kristin Johansen, Fontene – «Forside på Fontene nr.  7 2023»

JURYENS BEGRUNNELSE:

Gjennom hele 2023 har Fontene markert seg med tydelige og visuelt sterke forsider. Vinneren i klassen for design er den aller beste, og føyer seg inn i rekken av bevis på at det enkle også er det beste. Leseren er aldri i tvil om hva som er tema for dette nummeret. Tekst og illustrasjon jobber godt sammen, og det er ikke sløst verken med ord eller virkemidler. Men likevel, eller kanskje heller nettopp derfor, fungerer det så bra! Detaljene sitter og resultatet er imponerende.

Hederlig omtale: Sheila Hegge Olsen og Brian Cliff Olguin, HK-Nytt – «Fra heltid til deltid»

JURYENS BEGRUNNELSE:

Hederlig omtale i klassen for design går til et bidrag som skiller seg ut med god bruk av visuelle virkemidler, men også en lekenhet som sjarmerte juryen. For i stedet for klassiske illustrasjonsbilder, som lett kunne ha skapt en avstand, har de tatt utgangspunkt i playmofigurer for å vise frem ulike situasjoner de vil beskrive. Kreativt. Gjennom dem har de gitt tydelige innganger til det viktige temaet om veien fra deltid til heltid. Det visuelle bidrar samlet til en lettfattelig og behagelig navigering gjennom sakskomplekset.


Reportasje

Klassevinner : Rønnaug Jarlsbo, Marte Bjerke og Agnes Bridge Walton, Fagbladet – «Vikar- og bemanningssakene»

JURYENS BEGRUNNELSE:

Prisen for beste reportasje går til et svært grundig arbeid over lang tid. Vi får belyst en problemstilling fra mange kanter og vinkler. Prisvinnerne har gjort et svært godt kildearbeid. Folk i ulike roller og med ulike erfaringer får fortelle fra sitt ståsted og sine historier. Vi får tall og statistikk, innsikt i regelverk og beslutningslinjer. Vi får perspektiv på situasjonen i Norge gjennom historiene til yrkesutøvere som kommer fra eller jobber i andre land. Det handler om noens jakt på profitt og om de som jobber for dem. Og om hvordan det virker inn på kommunenes og helseforetakenes budsjetter og deres kapasitet til å gi nødvendig pleie og omsorg.

Hederlig omtale: Rønnaug Jarlsbo og Vigdis Alver, Fagbladet – «Demens og seksualitet»

JURYENS BEGRUNNELSE:

Hvor mange tabuer har vi igjen egentlig? Mange har falt. Noen gjenstår. Reportasjen som får hederlig omtale i klassen for reportasjer handler om noe som mange synes det er vanskelig å snakke om.

Det handler om en gruppe sårbare mennesker, forbudt kjærlighet og seksualitet som behov og rettighet. Rett og slett om folks rett til å elske hvem de vil. Og med hvem de vil. I en serie artikler blir tematikken godt belyst. Vi får høre om gleden til de som elsker hverandre, og forskrekkelsen over at de gjør det. Vi får innsikt i etiske dilemmaer og praktiske problemer som helsepersonell har stått i lenge. Forskning, jus og etikk blir vevd fint inn i historiene til de det angår mest.

Hederlig omtale: Anne Myklebust Odland, Fontene  – «Victoria ville slutte i barnevernet etter at hun fikk reaksjoner på klesstilen»

JURYENS BEGRUNNELSE:

Hederlig omtale nummer går til en fest av en reportasje. Det handler om en ganske hverdagslig ting. Noe vi alle har lurt på. Men journalisten har tatt dette alminnelige spørsmålet og laget en artikkel vi aldri før har sett i et fagblad. Kan jeg bruke denne jakka på jobben? Kan jeg ha på meg denne knallgrønne sommerkjolen i et vanskelig møte? Men det handler ikke bare om hva som sømmer seg sånn generelt. Journalisten får fram de faglige dilemmaene i klesvalgene. Det handler om rollen man har som yrkesutøver og hvordan det går i hop med egen identitet og private preferanser i klesveien, og hvordan det kan komme i konflikt.


Kommunikasjon

Norsk Arbeidsmandsforbund – «Arbeidsfolk»

JURYENS BEGRUNNELSE:

Gjennom hele 2023 har dette LO-forbundet hatt en aktiv kampanje med formål å øke synlighet og medlemstall, og forståelsen for fagbevegelsens betydning i samfunnet. De har levert en gjennomarbeidet og helhetlig kampanje med ulike uttak. De har presentert et gjennomgående budskap om hva de jobber for, et variert, men sammenhengende grafisk materiale med bruk av troverdige rollemodeller blant egne tillitsvalgte fra ulike bransjer de organiserer, og med ulik bakgrunn.

Kampanjen har vært synlig gjennom ei vifte av kommunikasjonsflater – på nett, sosiale medier, boards og annonsering. Medlemstallet har steget med 10%. Selv om juryen ikke har målt medlemmenes økte stolthet over forbundet, antar vi den også har steget til himmels!

Hederlig omtale: Fagforbundets informasjonsavdeling – «Fagforbundets TikTok-satsing»

JURYENS BEGRUNNELSE:

Det er ikke lett å ta i bruk nye kanaler. Men noen gjør det, slik som mottaker av juryens hederlige omtale i LOFF-prisens kommunikasjonskategori. Tiktok er omfavnet av unge mennesker, og ble ivrig tatt i bruk av høyresiden under høstens valg. Her er potensialet stort for å nå ut til unge mennesker som er nye i arbeidslivet med informasjon om hva fagbevegelsen kan bidra med, hvilke rettigheter og muligheter de har i arbeidslivet og samfunnet.


WOW-prisen

Katrine Nordbø, Sissel M. Rasmussen og Cathrine Kahrs, LO-Aktuelt

JURYENS BEGRUNNELSE:

WOW-prisen er ny av året og deles ut «hvis et av de innsendte bidragene får leseren til å sperre øynene opp, eller er et bidrag til ettertanke.» Her kan juryen velge blant alle de innsendte bidragene, og vi hadde flere kandidater oppe til diskusjon, både store og omfattende prosjekter og små detaljer som på ulikt vis fikk oss til å stoppe opp.

Ett bidrag skilte seg imidlertid tidlig ut og ble med oss som en favoritt hele veien. Dette bidraget mottar den aller første WOW-prisen. Det er i begrensningen mesteren viser seg, skal forfatteren Goethe ha sagt. Vi vil legge til «og i detaljene». For i LO-Aktuelts brede temanummer om lunsj-kvaliteten på ulike arbeidsplasser åpner de med en innholdsfortegnelse utformet som en typisk meny. Enkelt. Smakfullt. Og mesterlig! Juryen er imponert og sier bare: WOW!